Причини за да изберем сухото строителство

Сухото строителство се предпочита за ремонт на стари жилища поради лесната възможност стени и тавани да се изправят по лесно. От друга страна има възможност да се изпълнят по-смели дизайнерски решения.
*Обзавеждането и внасянето и на чувствителна техника часове след приключване на бояджийските и настилъчни работи е възможно, защото няма строителна влага;
* Могат да бъдат осъществени най-смелите идеи и фантазии на архитекти и дизайнери, които познават възможностите на материалите за сухо строителство;
* Времето за монтаж на системите е кратко - 1 м2 гипсокартонена стена се изпълнява за 0,9-1,2ч, като отпадат двустранните мазилки и шпакловки, характелни за тухлените зидове. През всички сезони могат да се използват системите за сухо строителство. Строителните отпадъци са минимални;
Тези предимства и перфектния краен резултат правят сухото строителство удобно за проектантите, изпълнителите и инвеститорите;

Сухо строителство фотогалерия

хидроизолация сухо строителство
стена подпорна
канал сухо строителство
настилка шлайфана бетонова
гипсокартон на окачен таван
сухо строителство покрив
Русе габиони
гипсокартон преградни стени
гипсокартон стени
зидария тухлена

Предимства на сухото строителство

* Едновременно се решава звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост ;

* Обработват се само фугите. Останалата площ е готова за боядисване, лепене на тапети или полагане на декоративни мазилки и облицовки;

* Чрез стена с дебелина 10 см се постига звукоизолация 47 dB редукция на въздушен шум;

* Чрез стена с дебелина 10 см се постига 60 мин. граница на пожароустойчивост; * Задължителният коефициент на топлопреминаване <0,5 W/(m2K) се постига с изграждане на стена от предстенна обшивка с гипсокартон 12,5 мм и минерална вата 50 мм;

* Проблемът с шума приходене и предаване на ударния шум по вертикалните конструкции се решава чрез сухи подове;

Сухият под е оптималната основа за рулонни, паркетни и текстилни настилки;
* Чрез системите за сухо строителство при реновиране на стари сгради с дървен гредоред се избягват всички нежелателни мокри процеси;

Допълнителното натоварване върху съществуващата конструкция е незначително и безопасно;

* Чрез системите за сухо строителство при ново строителство за неносещите преградни стени, окачените тавани и предстенните обшивки поради по-ниското собствено тегло се постига икономия на армировка и бетон в порядък от 21 до 25%.
* Ниските постоянни натоварвания и елиминирането на предаване на хоризонталните и вертикални натоварвания върху преградните конструкции при монтажните детайли и връзки на гипсокартонените системи е много благоприятно по отношение на сеизмичната устойчивост на сградите;

Поради малките дебелини на преградните стени се печели площ при оформяне на вътрешното пространство Още за строителството...

eXTReMe Tracker

Our Partners : MyUniversals | Trafic-bg | Traveltourismblog | Useful-news